Dr n. med. Anna Przybyła

Dr n. med. Anna Przybyła
Dr n. med. Anna Przybyła

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od początku drogi zawodowej związana z Oddziałem Klinicznym Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, gdzie angażowała się nie tylko w pracę kliniczną, realizowane w ośrodku badania naukowe, ale również prowadziła zajęcia dydaktyczne ze studentami Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2015 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie medycyny, a w 2017 roku tytuł specjalisty w dziedzinie kardiologii. Odbyła liczne szkolenia i praktyki. Jest autorką i współautorką licznych doniesień zjazdowych oraz publikacji naukowych zarówno polskich, jak również anglojęzycznych. Obecnie zajmuje się nieinwazyjną diagnostyką i leczeniem chorób serca i układu krążenia.