Dr n. med. Anna Wasielewska-Hobot

Dr n. med. Anna Wasielewska-Hobot
Dr n. med. Anna Wasielewska-Hobot

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Od czasu studiów była związana z Katedra i Kliniką Neurologii UJCM.

Szkolenie specjalizacyjne z neurologii oraz przewód doktorski realizowała w Klinice Neurologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Przez wiele lat była związania z Poradnią Schorzeń Pozapiramidowych tutejszej Kliniki Neurologii, opiekując się w szczególności chorymi z chorobą Parkinsona, zespołami parkinsonowskimi, chorobą Huntingtona, dystoniami czy chorobą tikową.

Aktualnie pracuje na stanowisku starszego asystenta w Oddziale Neurologii z Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie, opiekując się w większości pacjentami z chorobami naczyniowymi mózgu oraz chorobami zwyrodnieniowymi.

Autorka i współautorka prac naukowych z zakresu chorób układu pozapiramidowego OUN. Pracę doktorską pt „Zespoły przewlekłego bólu w chorobie Parkinsona” obroniła w 2017 roku. Jest szczególnie zainteresowana tematyką zaburzeń z kręgu „movement disorders” oraz chorobami naczyniowymi i bólami głowy.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie leczenia toksyną botulinową. Ukończyła kursy dotyczące leczenia toksyną botulinową wielu schorzeń neurologicznych, w tym m. in. spastyczności poudarowej i migrenie.