Lek. Katarzyna Rak

Lek. Katarzyna Rak
Lek. Katarzyna Rak

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

W czasie studiów odbyła również edukacje na Northern State Medical University Arkhangelsk, Archangielsk oraz Universita Degli Studi Di Roma „Tor Vergata”, Rzym.

Obecnie pracuje na Oddziale Klinicznym Rehabilitacji Dziecięcej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej w Radziszowie jako Lekarz Rehabilitacji Medycznej oraz pełni funkcje Zastępcy Kierownika Oddziału – Odcinka IV. Jako Wykładowca Akademicki na Krakowskiej Akademii im. A. F-Modrzewskiego przekazuje swoją wiedzę studentom medycyny.

Kursy:

 • Analiza chodu i jej wykorzystanie w praktyce fizjoterapeutycznej; Technomex sp z o.o.
 • Podawanie toksyny botulinowej typu A w leczeniu spastyczności związan ych z dynamiczną
  deformacją stopy końsko-szpotawej u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w wieku
  lat dwóch i starszych; The Allergan European Network
 • Prechtl’s Method on the Qualitative Assessment of General Movements, The GM Trust
 • Ultrasonography of musculoskeletal system with elements of application in
  rheumatology; Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii
 • Wykorzystanie analizy chodu do diagnostyki Pacjentów z MPD oraz do projektowania
  zaopatrzenia ortotycznego; V!GO Academy
 • Ultrasound of musculoskelatal system in children; Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii