Mgr Tomasz Jagła

Mgr Tomasz Jagła
Mgr Tomasz Jagła

Dyplomowany psycholog w trakcie specjalizacji klinicznej w zakresie neuropsychologii. Psychoterapeuta, psychoterapeuta neuro – biofeedbacku, psycholog medycyny pracy z uprawnieniami do badań kierowców oraz osób starających się o pozwolenie na broń.

Zainteresowany obszarem diagnozy psychologicznej w aspekcie zaburzeń neurotycznych jak i poznawczych tj. związanych z neurodegeneracją wynikającą z procesów starzenia się, bądź powstałych w wyniku uszkodzenia mózgu.

Kolejnym obszarem zainteresowań jest szeroko rozumiana terapia neuropsychologiczna funkcji kognitywistycznych, tj. procesów pamięciowych, uwagi czy myślenia.