Interna

Interna
Interna

Medycyna chorób wewnętrznych, również zwana interna to dziedzina medycyny zajmująca się diagnozowaniem i niechirurgicznym leczeniem chorób narządów wewnętrznych. Do internisty zgłaszają się pacjenci między innymi z chorobami serca, płuc, stawów ale też układu pokarmowego i moczowego.