Medycyna Pracy

Medycyna Pracy
Medycyna Pracy

GRS Medical otoczy opieką każdego pracownika!

GRS Medical sp. z o.o. oferuje szeroki zakres wykonywanych badań profilaktycznych, gdyż świadczymy usługi w ramach umowy z pracodawcą (badania dla firm, instytucji publicznych oraz podmiotów gospodarczych). Można także wykonać szereg konsultacji lekarskich i psychologicznych.

• Konsultacja lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem orzeczenia o zdolności do pracy
• Konsultacja lekarza medycyny pracy wraz z przedłużeniem książeczki/wydaniem orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych
• Badanie okulistycznie w ramach medycyny pracy
• Badanie neurologiczne w ramach medycyny pracy
• Badanie psychotechniczne osób kierujących pojazdem służbowym lub do celów służbowych
• Badanie psychotechniczne operatorów wózków widłowych
• Badania lekarskie kierowców zawodowych określone w ust. Z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r. poz. 600)
• Badanie psychologiczne kierowców zawodowych określone w ust. Z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r. poz. 600

Badania realizowane są przez wykwalifikowany personel GRS Medical sp. z o.o. w Krakowie przy spełnianiu wszystkich wymogów prawnych, jakie stawiane są polskim pracodawcom.Badania można wykonać szybko i profesjonalnie w GRS Medical sp z o.o. przy ul. Cechowa 12 w Krakowie.

W ramach świadczeń z zakresu medycyny pracy oferujemy:

• badania wstępne,
• badania okresowe,
• badania kontrolne,
• badanie osób skierowanych przez pracodawców celem uzyskania orzeczeń lekarskich stwierdzających zdolność fizyczną i psychiczną do pracy.

Warunkiem uzyskania stosownych zaświadczeń i orzeczeń jest poddanie się wszystkim zleconym, zgodnie z przepisami, badaniom specjalistycznym i dodatkowym*.

Medycyna pracy dla osób indywidualnych oraz firm m.in.:

• dla kierowców i kandydatów na kierowców,
• dla pracowników biurowych,
• dla przedstawicieli handlowych
• na prawo jazdy
• dla celów sanitarno-epidemiologicznych
• dla pracowników budowlanych
• dla kadry dyrektorskiej, kierowniczej
• dla menagerów
• dla urzędników
• badania sędziów, prokuratorów, kuratorów sądowych
• dla osób rozpoczynających pracę w ramach stażu
• i wiele innych

Ponadto oferujemy możliwość odbycia badań psychotechnicznych.

Badaniu z psychologii transportu podlegają:

• osoby uzyskujące/podnoszące kwalifikacje w zakresie kat. p.j. C, CE, D, DE, motorniczy tramwaju
• przedłużenie ważności prawa jazdy
• przedłużenie ważności uprawnień do pracy – przewóz osób (busy, taxi, autobusy, etc.) oraz przewóz rzeczy (auta dostawcze do 3,5t kat.B, auta powyżej 3,5t –
w tym tiry, etc.)
• sprawcy wypadków drogowych (konieczne skierowanie)
• zatrzymanie pj ze względu na prowadzenie pojazdu pod wpływem lub po zażyciu alkoholu/narkotyków (konieczne skierowanie)
• kierowca po przekroczeniu 24 pkt karnych (konieczne skierowanie)
• kierowcy pojazdów uprzywilejowanych
• kierowcy przewożący wartości pieniężne
• instruktorzy
• egzaminatorzy
• kandydaci do szkół/kursów zawodowych (skierowanie ze szkoły)

Badanie psychologiczne z zakresu medycyny pracy jest regulowane i zlecane przez lekarza medycyny pracy, m. in. kierowcy samochodów służbowych, praca na wysokości, operatorzy wózków widłowych, operatorzy maszyn i urządzeń w ruchu, operatorzy maszyn i urządzeń budowlanych.

Badania w obszarze uprawnień na broń:

• uzyskiwanie/przedłużanie ważności uprawnień – broń na użytek własny, sportowa, myśliwska, kolekcjonerska
• broń w celach zawodowych – m. in. ochrona, policja
• badania sędziów, prokuratorów, kuratorów, detektywów, komorników
• przechowywanie i sprzedaż materiałów wybuchowych

Przygotowana dla naszych pacjentów oferta jest bardzo szeroka!
*Zakres badań w indywidualnych przypadkach może zostać rozszerzony o dodatkowe badania i/lub konsultacje, jeśli lekarz orzecznik uzna to za konieczne a wynika to ze wskazań medycznych.

Wykonujemy badania psychologiczne i lekarskie (pełen pakiet) dla kierowców wszystkich kategorii, przedłużających ważność uprawnień oraz podnoszących kwalifikacje. Badaniu podlegają zarówno instruktorzy, egzaminatorzy, kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, jak też osoby skierowane na badanie przez wydziały komunikacji lub policję po zatrzymaniu prawa jazdy. Wykonujemy także badania dla operatorów wózków widłowych, maszyn budowlanych i innych urządzeń oraz do pracy na wysokości. Badaniu podlegają także osoby ubiegające się lub przedłużające uprawnienia na posiadanie broni, do wykonywania zawodu sędziego, prokuratora, kuratora, detektywa czy pracowników ochrony. Osoba badana od razu po zakończeniu badań otrzymuje orzeczenie oraz informację zwrotną dotyczącą uzyskanych wyników.

KOGO BADAMY

Badania psychologiczne (psychotechniczne) skierowane są do:
1. kierowców zawodowych wszystkich kategorii (B, BE, C, CE, D, DE)
2. kierowców podnoszących kwalifikacje (C, CE, D, DE)
3. osób przystępujących do kursu na przewóz osób lub rzeczy
4. kierowców pojazdów uprzywilejowanych lub przewożących wartości pieniężne
5. instruktorów i egzaminatorów
6. osób ze skierowaniem od lekarza w przypadku powrotu do pracy po zwolnieniu lekarskim
7. kierowców po zatrzymaniu prawa jazdy:
◦ za jazdę po spożyciu lub pod wpływem alkoholu
◦ za jazdę po spożyciu lub pod wpływem narkotyków
◦ po przekroczeniu dopuszczalnej liczby 24 punktów
◦ w związku ze spowodowaniem wypadku drogowego
8. kierowców samochodów służbowych i flotowych
9. kierowców samochodów rajdowych
10. operatorów wózków widłowych, jezdniowych i spalinowych
11. operatorów koparek, spycharek, dźwigów, suwnic, podnośników itp.
12. pracowników z wymogiem pełnej sprawności psychoruchowej
13. osób ubiegających się lub posiadających uprawnienia na broń
14. pracowników ochrony
15. osób ubiegające się o objęcie urzędu sędziego, prokuratora, komornika
16. osób starające się o uzyskanie licencji detektywa lub ją posiadających
17. osób starających się o uzyskanie dopuszczenia do wykonywania określonych zawodów
BADANIA DLA KIEROWCÓW I OPERATORÓW
Przystępując do badania należy być wypoczętym, wyspanym i w okresie 24 godzin, poprzedzających badanie, nie spożywać alkoholu.
Zgłaszając się na badanie proszę zabrać ze sobą:
1. Prawo jazdy
◦ W przypadku jego braku warunkiem przyjęcia na badanie jest Decyzja o skierowaniu na badania psychologiczne
2. Dowód osobisty (lub inny dokument ze zdjęciem np. paszport, karta pobytu)
3. Okulary lub soczewki (w przypadku wady wzroku)
4. W sytuacji, gdy będzie wymagany rachunek, pełne dane firmy (nazwa, adres, NIP)

 

 

Nasi specjaliści