Neurochirurgia

Neurochirurgia
Neurochirurgia

Z definicji przedmiotem neurochirurgii jest wykrywanie i leczenie operacyjne chorób, urazów i wad rozwojowych ośrodkowego układu nerwowego i jego osłonek, obwodowego i wegetatywnego układu nerwowego, a także odpowiednie badania wstępne, zabiegi leczenia zachowawczego i rehabilitację.

Jako samodzielna dyscyplina, neurochirurgia zajmuje się leczeniem urazów czaszki, mózgu i rdzenia kręgowego, guzów i wad rozwojowych czaszki, mózgu, rdzenia kręgowego i nerwów, a także krwotoków, malformacji naczyniowych, chorób krążków międzykręgowych i kręgosłupa, ale także leczeniem zaburzeń czynnościowych, takich jak ból, spastyczność, padaczka i zaburzenia ruchu.

 

Nasi specjaliści