Neurologopedia

Neurologopedia
Neurologopedia

Neurologopedia zajmuje się diagnozowaniem i korygowaniem zaburzeń mowy i języka, które powstały w wyniku uszkodzenia lub zaburzeń układu nerwowego. Terapia jest dostosowana do indywidualnych potrzeb i okoliczności każdego pacjenta i zazwyczaj obejmuje stymulację produkcji i odbioru mowy. Aktywizacja procesów poznawczych, takich jak: słuch, wzrok, dotyk, które są nieodłącznym elementem terapii.

Duże znaczenie mają tu różne ćwiczenia wspierające pamięć, myślenie, orientację przestrzenną i koncentrację. Równie ważne są jednak diagnoza i terapia różnych form zaburzeń komunikacji, a także specjalistyczna terapia żywieniowa osób z zaburzeniami odżywiania.

 

Nasi specjaliści